Duofiets voor Vleuten-De Meern

Een duofiets voor Vleuten-De Meern

Privacyverklaring

Uitleg over de gebruikte cookies bij Google Analytics en over de bewaartermijn van de gegevens die bij een reservering worden opgegeven.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van functionele cookies om uw bezoek aan deze website te vereenvoudigen en bij terugkeer met name de plaatjes sneller te laden op uw computer of mobiele telefoon. Die worden tijdelijk opgeslagen op uw apparaat. U kunt deze altijd verwijderen door in uw browsers de cookies te verwijderen.

Persoonsgegevens / Privacy

Op deze website wordt ook gebruik gemaakt van Google Analytics. De tracking code is geanonimiseerd, wat betekent dat de laatste cijfers van uw IP-adres gemaskeerd worden (vervangen door nullen). Op die manier is niet terug te vinden van welk IP-adres u deze website heeft bezocht.

Op deze website wordt niet om persoonsgegevens gevraagd en er is dus ook geen sprake van enige vorm van het verwerken van persoonlijke data.

Reserveringsformulier

Op dit moment geschiedt de reservering van de duofiets via een Googleformulier, waar u uw emailadres, uw eigen naam (als huurder) en de naam van een medepassagier opgeeft, evenals uw emailadres en uw telefoonnummer.

Bewaartermijn

Die gegevens bewaren wij in ieder geval t/m de datum van het daadwerkelijk gebruik van de duofiets. Indien de duofiets in goede staat is geretourneerd, verwijderen wij daarna de door u opgegeven informatie uit ons bestand met uitzondering van uw postcode, die wij gebruiken om verslaggeving te doen van gebruik door de doelgroep uit de bedoelde regio Vleuten-De Meern. De postcode alleen is niet meer naar u persoonlijk herleidbaar. Dit zal worden vastgelegd in ons jaarverslag.

Ingevolge de belastingwetgeving in Nederland moeten wij de factuurgegevens, die ook uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres bevatten, gedurende 7 jaar na datum van de boeking bewaren.

Mailinglist

Op dit moment beschikt de stichting nog niet over een mailinglist, maar mocht dit in de toekomst wel het geval zijn, dan kunt u inschrijven via een dubbele opt-in en u kunt zich altijd ook direct weer uitschrijven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

De verwerking van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Gegevens die ingevuld worden of bij het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze hostpartij. Zij zorgen tevens voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt passende maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De website duofietsvleutendemeern.nl maakt standaard gebruik van een beveiligde SSL-verbinding.

Contactpersoon voor privacy aangelegenheden

Op dit moment is Ingrid Wendel de contactpersoon voor vragen, opmerkingen of klachten over privacy aangelegenheden. Zij is te bereiken via de bovenstaande contactgegevens van de stichting.

Wijzigingen in de privacyverklaring

De stichting behoudt het recht om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vleuten, 5 mei 2018

Reserveren duofietsvleutendemeern@gmail.com KVK 71518010 © 2018-heden