Duofiets voor Vleuten-De Meern

Een duofiets voor Vleuten-De Meern

Contactgegevens Stichting

Stichting duofietsvleutendemeern.nl

Telefoon 06 57 59 02 87

Email: duofietsvleutendemeern@gmail.com

Website: www.duofietsvleutendemeern.nl

Oprichtingsdatum

Opgericht op 25 april 2018 via Kaep Notaris te Utrecht

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 2 mei 2018 onder nummer 71518010

Doel van de stichting:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van ouderen die nog zelfstandig wonen en geen gebruik kunnen maken van faciliteiten die worden geboden door zorginstellingen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a) ouderen die nog zelfstandig wonen in de gelegenheid stellen op een duofiets fietstochten te laten maken samen met familieleden, vrienden en kennissen;

b) het onder de aandacht brengen van een duofiets als middel om het welzijn van zelfstandig wonende ouderen te bevorderen;

c) het werven van fondsen en particulieren bijdragen ter bekostiging van de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van een duofiets.

Bestuursleden

Ingrid Wendel,
bestuurder

Herman Hellemans,
penningmeester

Marjolijn Vendrig,
secretaris

Privacyverklaring

De stichting garandeert zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens van de gebruikers van de duofiets. Lees de privacyverklaring over gebruik van de gegevens en de cookies op deze website.

Reserveren duofietsvleutendemeern@gmail.com KVK 71518010 © 2018-heden